01

Безпечне життя в Україні

Гарантувати кожному українцеві і українці правову і екологічну безпеку, свободу розвиватися, працювати і заробляти в рамках закону.
02

Становлення демократії в Україні

Гарантувати чесні, прозорі, демократичні вибори, сформувати ефективну і відповідальну владу на всіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування.
03

Високий рівень життя, розвиток внутрішнього виробництва

Побудувати в Україні екосоціальну, конкурентоспроможну ринкову економіку, яка забезпечить високі стандарти життя людей. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва.
04

Відродження сильної української нації — розвиненої, здорової, освіченої

Зміцнювати українську політичну націю фізично та інтелектуально. Інформаційну і культурну політику формувати в інтересах національно-патріотичного виховання.
05

Вступ до Європейського союзу

Домогтися вступу в Європейський Союз на найбільш прийнятних для українського народу засадах.